REGULAMIN GRY
§ 1 Pojęcia używane w Regulaminie: 1. Serwis - strona internetowa menadżera żużlowego w domenie BLACK-SPORT.COM 2. Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie. 3. Administrator - osoba tworząca i zarządzająca Serwisem. § 2 1. Założenie konta w Serwisie jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 2. Nieprzestrzeganie treści Regulaminu będzie skutkować usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. § 3 1. Utworzenie indywidualnego konta oraz uczestnictwo w Serwisie jest bezpłatne. 2. Wybrane funkcjonalności, nie wpływające na poziom sportowy Użytkownika, są udostępniane w formie dostępu płatnego. § 4 1. Podczas procesu rejestracji i aktywacji konta pobierane są podstawowe dane potrzebne do korzystania z profilu takie jak adres e-mail, nazwa Użytkownika oraz hasło dostępu do Serwisu. 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie na wskazany adres e-mail wszelkich informacji związanych z grą. § 5 1. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych przez Administratora Serwisu w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem konta na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) 2. Użytkownik przekazuje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie. 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w dowolnym czasie oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. § 6 Użytkownik tworząc profil na forum Serwisu jest zobowiązany używać tej samej nazwy, którą wykorzystuje w Serwisie. § 7 Nazwa Użytkownika, nazwa drużyny oraz jej herb nie mogą być wulgarne ani obraźliwe. W przypadku, gdy którykolwiek z elementów narusza powyższą zasadę, Administrator ma prawo nakazać ich zmianę zakreślając w tym celu Użytkownikowi odpowiedni termin. W przypadku upływu terminu i braku zmiany, konto Użytkownika zostanie usunięte. § 8 1. Użytkownik umieszczając zdjęcia, obrazki lub grafiki w Serwisie gwarantuje legalność ich pochodzenia. 2. Legalność pochodzenia oznacza posiadanie przez Użytkownika pełnych do nich praw lub zgody, wymaganej przepisami prawa, uzyskanej od właściwej osoby lub podmiotu na ich opublikowanie w Serwisie. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy Użytkownik naruszy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami do Administratora Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 1 oraz ust. 2, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie zwalniające Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. § 9 1. Każdy Użytkownik samodzielnie nadaje nazwy utworzonym przez siebie drużynom. 2. Nazwy drużyn są fikcyjne i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. 3. Drużyny są tworzone w wirtualnych rozgrywkach, wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w grze Serwisu. 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane, w tym nazwy drużyn, wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika. § 10 1. Imiona i nazwiska zawodników są generowane losowo stworzonym do tego skryptem. 2. Wygenerowani w systemie zawodnicy to osoby fikcyjne stworzone wyłącznie na potrzeby Serwisu, zaś wszelka zbieżność imion i nazwisk ma charakter przypadkowy. § 11 1. Każdy z Użytkowników może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. 2. Niedopuszczalne jest przejęcie lub używanie cudzego konta. 3. Naruszenie zasad określonych w niniejszym paragrafie będzie skutkować usunięciem takich kont z Serwisu. § 12 W przypadku, gdy Użytkownicy logują się do Serwisu z tego samego miejsca, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Administratora gry. Użytkownicy tacy posiadają zakaz jakichkolwiek ruchów transferowych pomiędzy swoimi kontami. § 13 1. Każdy wykryty błąd w Serwisie, w szczególności gdy działa on na korzyść Użytkownika, należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi Serwisu na adres e-mail: support@black-sport.com 2. Niezgłoszenie takiego błędu, w przypadku jego późniejszego wykrycia przez Administratora, będzie skutkować usunięciem konta z Serwisu. § 14 1. Włamanie do Serwisu lub cudzego konta grozi natychmiastowym usunięciem konta z Serwisu i brakiem możliwości założenia nowego konta. 2. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Używanie środków technicznych umożliwiających uzyskanie wpływu na dane Serwisu stanowi przestępstwo, a działania takie mogą skutkować odpowiedzialnością karną. § 15 1. Użytkownik nie może obrażać innych Użytkowników Serwisu. 2. Celowe wprowadzanie w błąd, kłótnie oraz prowokacje dążące do nich na czacie gry są zabronione. 3. Zabrania się reklamować w Serwisie jakichkolwiek produktów bądź usług. 4. Serwis jest używany przez Użytkowników wyłącznie dla celów rozrywkowych polegających na grze menadżera żużlowego. 5. Naruszenie postanowień określonych w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 będzie skutkować usunięciem dokonanych naruszeń oraz zablokowaniem konta Użytkownika na okres tygodnia czasu. W przypadku ponownego dokonania naruszeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, konto Użytkownika zostanie zablokowane na dłuższy okres lub zostanie usunięte. § 16 Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie, jednakże dołoży wszelkich starań, aby konta niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa były z Serwisu usuwane. § 17 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić lepszą jakość Serwisu. 2.Użytkownik zgadza się aby Serwis zapisywał pliki cookies na dysku Użytkownika i wykorzystywał je. § 18 Gra oraz wszystkie materiały takie jak elementy kodu, system, elementy graficzne są chronione prawami autorskimi. Ich używanie bez wiedzy i zgody autora jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. § 19 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności. 2. Administrator ma możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu czy też rozbudowy bazy technicznej Serwisu. W takim przypadku, Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 1 dzień. § 20 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona przez Administratora na stronie Serwisu, a każdy Użytkownik otrzyma niezależnie informację o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, przesłaną na wskazany adres e-mail podczas rejestracji. 3. Regulamin obowiązujący Użytkowników Serwisu jest zamieszczony na stronie Serwisu: http://black-sport.com/index.php?id=game_rules 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Ostatnia zmiana regulaminu: 22.10.2017r.
Jako menedżer drużyny żużlowej w Black Sport musimy również pomagać zawodnikom w dobrze odpowiedniego dla nich sprzętu. Zawodnik niezależnie od posiadanej specjalizacji od wyjścia ze szkółki adeptów ma przypisany ulubiony sprzęt. Na podstawie wyników osiąganych w spotkaniach przez naszych zawodników musimy ocenić który z dostępnych sprzętów jest przeznaczony dla każdego z nich. Ważnym aspektem w grze jest również dopasowanie sprzętu zawodnika pod nawierzchnię toru.
Gra żużlowa Black Sport oferuje mocno rozbudowaną pod względem funkcjonalności szkółkę adeptów. Pełniąc rolę menedżera drużyny żużlowej możemy również ingerować w rozwój szkółki adeptów, szkolenia naszego skauta czy też w wybór odpowiedniego względem naszych wymagań trenera który zajmie się naszymi młodymi wychowankami. Należy pamiętać, że wychowankowie to najlepszy magnez dla naszych kibiców, a kto wie może uda Ci się wytrenować przyszłego reprezentanta kraju.
Najważniejszą z rzeczy jaką musi dopilnować menedżer drużyny to finanse klubowe. Negocjowanie umów ze sponsorem tytularnym, negocjowanie kontraktów z zawodnikami, wypłacanie pensji naszym pracownikom czy zakup odpowiedniego sprzętu dla zawodników. Jest to tylko część z tego co oferuje w tym temacie gra żużlowa Black Sport. Klub żużlowy należy zarządzać jak firmą w innym przypadku o sukces będzie bardzo trudno. Dołącz do gry już teraz i podejmij wyzwanie.
W grze żużlowej Black Sport dostępna jest dla graczy wizualizacja biegów która dostarcza wiele pozytywnych dodatkowych emocji. W większości gier o tematyce żużlowej musimy zadowolić się samym tekstem przedstawiającym wynik biegu, a w grze żużlowej Black Sport możemy emocjonować się walką naszych zawodników na torze przez całe zawody.
Na wartość sportową zawodnika w grze żużlowej Black Sport wpływają głównie atrybuty m.in. technika jazdy, technika startu, siła, waleczność, refleks, kondycja czy jazda parą. Dodatkowo zawodnicy mają przydzieloną jedną z dostępnych w grze specjalizacji takich jak siłowiec, technik czy startowiec.
UTWÓRZ KONTO W GRZE
DOŁĄCZAJĄC DO GRY AKCEPTUJESZ REGULAMIN GRY